محصولات

برش کلیه محصولات این مجموعه به صورت تایل و دارای ابعاد مشخص فوق می باشد. ضخامت کلیه سنگ‌‌ها نیز به طور دقیق  2 سانتیمتر  می باشد